Koulutukset

Logoisten henkilökunnalla on pitkä työkokemus arvoinnin, yksilö- ja ryhmäterapioiden, sopeutumisvalmennuksen sekä koulutuksen ja opetuksen parissa. Meiltä voi tilata koulutusta ja konsultaatiota seuraavista aiheista:

  • Lapsen normaali puheen ja kielen kehitys
  • Lasten puheen ja kielen häiriöt
  • Kielellinen erityisvaikeus, SLI
  • AAC eli puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi
  • Aikuisneurologiset puhe- ja kielihäiriöt
  • Tuettu keskustelu afaattisen aikuisen kanssa.

Meillä on lisäksi erityisosamista OPT-menetelmästä (Oral Placement Therapy), LSVT-menetelmästä (Lee Silverman Voice Treatment), änkytyksestä ja leikkiterapiapainotteisesta puheterapiasta.

Soita ja kysy lisätietoa! Olemme mielellämme mukana järjestämässä koulutusta työ- tai opiskeluyhteisöllenne.