Minna Vanhala-Haukijärvi

Minna Vanhala-Haukijärvi

FM, laillistettu puheterapeutti

Ammattia etsimässä

Lukioikäisenä olin kiinnostunut psykologiasta, kielistä ja lääketieteestä. Löysin logopedian koulutusohjelman, jossa yhdistyivät nämä kaikki osa-alueet. Seurasin intuitiotani ja mielenkiintoisista opinnoista seurasi mielenkiintoinen ammatti eikä tylsää työpäivää ole vielä kertaakaan tullut vastaan.

Matkalla puheterapeuttina

Puheterapeuttina pidän tärkeimpänä asiana asiakkaan ja hänen läheistensä kohtaamista ja pyrin siihen, että asiakkaalleni tulee kokemus siitä, että hän on tullut kuulluksi. Kuntoutuksen pohjana on hyvä vuorovaikutus- ja luottamussuhde, joka mahdollistaa uusien asioiden oppimisen ja kuntoutumisen. Olen kiinnostunut sekä lasten että aikuisten kanssa työskentelystä, siksi olen työskennellyt aina kaikenikäisten kuntoutujien kanssa.

Ensimmäinen työpaikkani oli Aivoliitto, jossa työskentelin aivoverenkiertohäiriöön sairastuneiden asiakkaiden ja heidän läheistensä parissa. Työskentelin myös lasten kanssa, joilla oli kielellinen erityisvaikeus. Aivoliitosta jäi mukaan  kokemus AAC-keinojen käytöstä, läheisten ohjaamisesta, puhevammaisten tulkkipalvelun hyödyntämisestä ja koulutusten pitämisestä. Aivoliiiton jälkeen olen työskennellyt myös V-S:n sairaanhoitopiirin Alueellisen apuvälinekeskuksen Tikoteekissa ja Puheklinikalla. Vuodesta 2010 alkaen olen toiminut yksityisenä ammatinharjoittajana ja toiminut vuodesta 2017 lähtien myös osa-aikaisena yliopisto-opettajana Turun yliopistossa logopedian koulutusohjelmassa. Olen täydentänyt osaamistani käymällä säännöllisesti täydennyskoulutuksissa. Erityisosaamisena minulla on mm. LSVT-menetelmän hallinta Parkinsonin tautia sairastavien asiakkaiden kuntoutuksessa. Olen työskennellyt jonkin verran myös vaikeasti näkövammaisten asiakkaiden kanssa. Teen väitöskirjaa varhaisen ääntelyn yhteydestä myöhempään fonologiseen kehitykseen.

Minnana vapaa-ajalla

Vapaa-ajalla vietän aikaa mieluiten perheen, koiran ja hevosten seurassa tai matkustan johonkin mielenkiintoiseen paikkaan. Olen kotoisin Pohjois-Suomesta Koillismaalta, jonne minun on päästävä säännöllisesti lataamaan akkujani.

Täydennyskoulutuksia:

 • Voimavarakeskeinen perhetyö puheterapeuteille
 • Manuaalinen puheterapeutti (VoiceWell)
 • PROMPT (taso 1)
 • Oral Placement Therapy- taso 2
 • Lee Silverman Voice Treatment (LSVT)
 • DPNS-menetelmä
 • Myofunktionaalinen terapia
 • Tuettu keskustelu afaattisen hlön kanssa (SCA)
 • Care Index, MIM-havainnointikoulutus
 • Tukiviittomat, kuvakommunikaatio, Taike-taulusto, nopea piirrosviestintä
 • Apusanamenetelmä, värivihjemenetelmä dyspraksian kuntoutuksessa
 • Sosiaalisten taitojen ryhmänohjaaja-koulutus

Terapian toteutus kieli suomi, muu kielitaito: ruotsi, englanti