Puheterapia

Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jota antaa laillistettu puheterapeutti. Puheterapian tavoitteena on mahdollisimman hyvä kommunikaatiokyky asiakkaan jokapäiväisessä elämässä. Puheterapialla kuntoutetaan erilaisia kielen, puheen, kommunikaation ja äänen häiriöitä. Lisäksi esimerkiksi lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksia sekä nielemisvaikeuksia voidaan kuntouttaa puheterapeuttisin menetelmin. Osa häiriöistä on synnynnäisiä ja osa myöhemmällä iällä aiheutuneita, jolloin taustalla on usein jokin sairaus tai vamma.

Puheterapiassa on keskeisenä lähtökohtana hyvä vuorovaikutussuhde asiakkaan ja puheterapeutin välillä. Terapian alkuvaiheessa tehdään yksilöllinen terapiasuunnitelma. Toimintatavoista ja tavoitteista sovitaan yhdessä asiakkaan ja/tai hänen läheistensä kanssa. Puheterapia on usein varsin pitkäaikaista. Varhain aloitettu ja riittävän tiiviisti toteutettu puheterapia antaa yleensä parhaan tuloksen.

Miten Puheterapiaan hakeudutaan

Lääkinnällisen kuntoutuksen kustantaa joko Kela, kunta tai vakuutusyhtiö. Puheterapian tarve määritellään kuntoutussuunnitelmassa, jonka laatii moniammatillinen työryhmä esimerkiksi erikoissairaanhoidossa tai terveyskeskuksessa. Puheterapiaan voi hakeutua myös omakustanteisesti. Toteutamme kuntoutuksen kuntoutussuunniteman mukaisesti joko vastaanotolla tai asiakkaan arkiympäristössä. Tarjoamme myös ryhmämuotoista puheterapeuttista kuntoutusta.

Puheenpaikan hinnasto

Lisätietoja: