Suvi Vehkavuori

Suvi Vehkavuori

FT, laillistettu puheterapeutti

Ammattia etsimässä

Lukiolaisena yliopiston nettisivuja selatessani löysin logopedian oppiaineen, jossa yhdistyivät juuri sopivana pakettina lääketiede ja terveydenhuolto, psykologia, kielet, ääntäminen, kasvatus ja opetus, lapset sekä matemaattiset taidotkin pienenä osana. Lisäksi ilahduin siitä, että valmistuisin selkeään ammattiin, jossa olisi hyvin monipuoliset mahdollisuudet työskennellä. Ovet pääaineopiskelijaksi Turun yliopistoon aukenivat, kun olin ensin suorittanut matematiikan perusopinnot sekä logopedian perusopinnot sivuaineopiskelijana.

Matkalla puheterapeuttina

Valmistuin puheterapeutiksi vuonna 2014. Loppuharjoittelun suoritin Hämeenlinnassa perusterveydenhuollossa, jossa sain työskennellä sydämellisten kollegojen kanssa osana moniammatillista yhteisöä lapsia arvioiden ja kuntouttaen. Valmistuttuani aloitin työt Turun seudulla yksityisellä sektorilla lasten puheterapeuttina. Työskentelin myös esihenkilönä moniammatillisessa tiimissä ennen perhevapaille jäämistä. Perhevapailta palasin työelämään yksityisenä ammatinharjoittajana. Nyt iloitsen vapaudesta tehdä liikkuvaa puheterapeutin työtä lasten ja heidän lähiympäristönsä kanssa, sekä mahdollisuuksista toimia myös mielenkiintoisissa projekteissa terapeuttina, opettaen, ohjaten, kouluttaen ja kirjoittaen.
Kandidaatintutkielmaan sekä pro gradu -työhöni liittyvä Sanaseula-projekti (https://koju.nmi.fi/tuote/sanaseula/) veivät puheterapeutin työn ohella osittain mennessään. Suoritin työn ja perhevapaiden ohella filosofian tohtorin tutkinnon Oulun yliopistossa. Väittelin vuonna 2021 aiheenani heikon kielitaidon varhainen tunnistaminen sekä varhaisen sanaston hallinnan yhteydet myöhempään kielitaitoon (linkki väitöskirjaan: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-3050-4). Projektin aikana heikon kielitaidon varhainen tunnistaminen tuli minulle sydämen asiaksi. Toivoisin palavasti, että tulevaisuudessa lasten heikko kielitaito voitaisiin tunnistaa nykyistä aikaisemmin, jotta perheet voisivat saada apua ja tukea nykysysteemiä aikaisemmin.

Suvina vapaa-aikana

Vapaalla lataudun ulkoillen, ja valitsen mielelläni pyörän kulkuneuvoksi. Kylmällä säällä nautin eniten mukavasta tunnelmoinnista kotosalla. Kesällä mökkeily ja suppailu on parasta, mitä tiedän. Olen myös vakiokävijä kirjastoissa ja museoissa sekä yksin että perheen kanssa. Harrastan myös logopedian alan tutkimustyön edistämistä tutkimusryhmän jäsenenä ja ohjaajana, jolloin pääsen kuulemaan alan uusista tuulista ja löydöksistä.

Täydennyskoulutuksia:

 • Filosofian tohtorin tutkinto (2021)
 • Oral Placement Therapy (OPT), tasot I ja II
 • Syömisen ja syöttämisen pulmiin liittyviä koulutuksia
 • Vuorovaikutukseen liittyviä koulutuksia, kuten Voimauttava vuorovaikutus sekä Kommunikaation
  kolmio ja kulmakivet
 • Epäselvän puheen kuntouttamiseen liittyviä koulutuksia, kuten apusanamenetelmä
 • Puheen ymmärtämisen kuntouttaminen
 • Arviointimenetelmiin liittyviä koulutuksia, kuten Pragma ja RDLS-III
 • Puhetta tukeviin ja korvaaviin kommunikaatiokeinoihin liittyviä koulutuksia (AAC-keinot;
  tukiviittomat, kommunikaatiokansiot, nopea piirrosviestintä)

Terapian toteutuskieli: suomi, ohjauskielet: suomi ja englanti, muu kielitaito: ruotsi