Hanna Wakene

Hanna Wakene

FM, laillistettu puheterapeutti

Ammattia etsimässä

Kiinnostuin puheterapeutin ammatista lukioajan loppuvaiheessa. Opinto-oppaita selaillessa löytyi opinto-ohjelma, joka houkutti miltei kaikilla mielenkiinnon kohteillani lääketieteestä aina lingvistiikkaan ja psykologiaan.
Logopedian oppeja on tullut kerättyä Helsingin yliopistosta, Åbo Akademista ja Lundin yliopistosta. Valmistuin puheterapeutiksi 2013 ja ammatti tuntuu edelleen mielekkäältä, mielenkiintoiselta ja monipuoliselta.

Matkalla puheterapeuttina

Ensimmäinen työpaikkani oli Turun terveystoimi, jossa työskentelin ensin Katariinan koululla lapsiasiakkaiden parissa, sekä sittemmin aikuispuolella aivoverenkiertohäiriöön sairastuneiden asiakkaiden kanssa. Olen myös asunut seitsemän vuotta Tukholmassa. Sieltä karttui työkokemusta mm. lukivaikeuksien, ääniongelmien ja lasten kielellisten pulmien arvioinnista ja kuntoutuksesta. Kouluttauduin myös ääniergonomiksi ja sain kokemusta LSVT-menetelmän hyödyntämisestä Parkinsonin tautia ja muita neurologisia sairauksia sairastavien asiakkaiden kuntoutuksessa.
Olen kiinnostunut kaikenikäisten asiakkaiden kanssa työskentelystä. Puheterapiassa pyrin mahdollisimman asiakaslähtöiseen ja yksilölliseen kuntoutukseen ja vuorovaikutussuhteeseen.

Hannana vapaa-ajalla

Vapaa-aikani kuluu enimmäkseen perheen ja ystävien parissa. Harrastuksiini kuuluu ulkoilu, kuorolaulu sekä sisustus- ja remontointiasioihin uppoutuminen.

Täydennyskoulutuksia:

  • Lee Silverman Voice Treatment (LSVT)
  • Tuettu keskustelu afaattisen hlön kanssa (SCA)
  • Ääniergonomia
  • Tukiviittomat
  • TheraPlay (lyhytkurssi)

Terapian toteutuskielet: ruotsi, suomi. Muu kielitaito: englanti