Jetta-Marie Hannonen

Jetta-Marie Hannonen

FM, laillistettu puheterapeutti

Ammattia etsimässä

Veljeni vammautui lapsena vakavasti auto-onnettomuudessa ja joutui opettelemaan uudelleen liikkumisen, syömisen, puhumisen ja kirjoittamisen. Pääsin seuraamaan aivan läheltä hänen kuntoutuspolkuaan ja kuntoutusammattilaisten työtä. Kiinnostus puheterapeutin ammattia kohtaan heräsi lopulta kunnolla abivuonna, kun piti miettiä mikä minusta tuleekaan isona ja pääsin jälleen seuraamaan pikkuveljeni puheterapiakuntoutusta. Hain opiskelemaan logopedian lisäksi myös toimintaterapiaa, mutta jokin logopediassa kiehtoi enemmän ja päädyin opiskelemaan sitä. Ennen opintoja en osannut kuvitellakaan, kuinka monipuolinen puheterapeutin ammatti voi olla, enkä ole päivääkään katunut alavalintaani.

Matkalla puheterapeuttina

Valmistuin puheterapeutiksi Turun yliopistosta keväällä 2013. Jo terveyskeskuksessa suoritetun pitkän harjoittelun jälkeen tiesin haluavani työskennellä sekä lapsi- että aikuisasiakkaiden kanssa ja nimenomaan kuntoutuspuolella. Valmistumisen jälkeen aloitin työt yksityisellä sektorilla, jossa työskentelin lasten ja aikuisten arvioinnin ja kuntoutuksen parissa. Keväällä 2019 perustin oman toiminimen ja aloitin yksityisenä ammatinharjoittajana äitiyslomalta palattuani. Pidän työssäni erityisesti pitkistä terapiasuhteista, jolloin pääsen tutustumaan ja vaikuttamaan kunnolla asiakkaiden arkeen. Viime vuosina olen työskennellyt eniten lapsiasiakkaiden kanssa, joilla on kuulovammasta johtuvia kommunikointivaikeuksia, autismia, puhemotorisia ongelmia ja kielellistä erityisvaikeutta. Pyrin hyödyntämään terapiassa musiikkia.
Olen ollut mukana Puheterapeuttiliiton Varsinais-Suomen ja Ahvenanmaan paikallisosaston hallituksessa vuosina 2016-2023 sekä työskennellyt Turun yliopiston moniammatillisella klinikalla tuntiopettajana.

Jettana vapaa-aikana

Vapaa-ajalla vietän mieluiten aikaa kotona perheeni kanssa sekä tapaamalla ystäviä. Käsillä tekeminen kutomisen ja leipomisen muodossa sekä liikunta juoksemisen muodossa toimivat minulle mindfullnessina. Olen harrastanut nuorempana kymmenen vuotta klassista pianonsoittoa ja edelleen musiikilla on tärkeä merkitys elämässäni.

Täydennyskoulutuksia:

 • Autisminkirjo: PRT (Pivotal Response Training), PECS (Picture Exchange Communikation System),
  LEGO-Based Therapy Training, Kommunikaation kolmio ja kulmakivet, Lapsen tunnesäätelyn ja
  vuorovaikutuksen tukeminen autisminkirjossa
 • Puhemotoriikka: OPT 1 (Oral Placement Therapy), Myofunktionaalisen ajattelun perusteita puheterapeutille, Puhemotoriikan kokonaisuus (Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe, Havainnoidaan lisää, Puhemotoriikan perusteet), Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus
 • Kuulovammat: Auditiivis-verbaalinen terapiamenetelmä, Ling Sounds-webinaari, Kuulovammaisen etäterapia, Arjesta kielikin ponnistaa – miten tuemme huonokuuloisen lapsen kielen kehitystä ja pragmaattisia taitoja?, Satakieliseminaareja
 • Kehityksellinen kielihäiriö: Lasten kerrontaidot – arviointi ja kuntoutus, Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla 1 & 2, Nimeäminen ja sananlöytäminen: arviointi, kuntoutus ja vanhempien ohjaaminen
 • Käyttäytymisanalyysin soveltaminen kuntoutus-, opetus- ja ohjaustilanteissa
 • Mentalisaatio kuntouttajan mielessä
 • Luonteva vuorovaikutus
 • Coaching as part of therapy
 • Yhteisön ohjaus
 • Terapeuttisen tavoitteenasettelun ABC
 • Kinesioteippauksen soveltaminen: kasvojen ja kaulan alue
 • Iloa ja osallisuutta: leikkisyysteoria ja kielenkäyttötaidot
 • Laulupiirtämisen koulutuksia
 • GoTalkNow
 • Tukiviittomat
 • AAC käytännössä – tehokkaat menetelmät
 • Tilannesidonnaiseen puhumattomuuteen liittyviä koulutuksia
 • Syömisvaikeuksien arviointiin ja kuntoutukseen liittyviä koulutuksia

Terapian toteutuskieli: suomi, muu kielitaito: englanti, ruotsi, saksa
Olen äitiyslomalla. Palaan töihin elokuussa 2024, jolloin minulla on vapaita asiakaspaikkoja