Amanda Koski

Amanda Koski

FM, laillistettu puheterapeutti

Ammattia etsimässä

Lukiossa olin kiinnostunut erityisesti ihmisen kehityksestä sekä yksilöiden ja ryhmien välisestä vuorovaikutuksesta. Mieluisimpia oppiaineita olivat psykologia, biologia ja uskonto. Suuntauduin terveydenhuoltoalalle ja aloitin sairaanhoitajan opinnot Turun AMK:ssa vuonna 2011. Viimeisenä hoitoalan opiskeluvuotena suoritin kliinistä harjoittelujaksoa Tyks lasten ja nuorten teho-osastolla, jolloin pääsin näkemään myös puheterapeutin työtä. Tiesin heti, että löysin kipinän, jota olin etsinyt. Sairaanhoitajaksi valmistuttuani vuonna 2014 työskentelin ensin Tyks neurologian poliklinikalla, mutta jo vuotta myöhemmin pääsin opiskelemaan logopediaa Turun yliopistoon.

Matkalla puheterapeuttina

Valmistuin puheterapeutiksi Turun yliopistosta vuonna 2021. Aloitin työt Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen parissa valmistumiseni jälkeen, jonka myötä lasten kehitykselliset kielihäiriöt, kehitysvammat ja sisäkorvaistutekuntoutus ovat muodostuneet tärkeäksi osaksi työtäni. Lisäksi olen työskennellyt puheterapeuttina erikoissairaanhoidossa Tyks Neurokeskuksessa, jossa toteutin aikuisneurologisten potilaiden akuuttivaiheen arviointia ja ohjausta. Olen erityisen kiinnostunut työstä aikuisneurologisten kuntoutujien parissa, kuten aivoverenkiertohäiriö- ja aivovammakuntoutujat sekä Parkinsonin tauti ja muut neurologiset sairaudet.
Tällä hetkellä toimin itsenäisenä ammatinharjoittajana ja toteutan kuntoutusta, arviointia ja ohjausta Turussa ja lähialueilla sekä Uudessakaupungissa. Vastaanottoni sijaitsee Turun keskustassa, mutta pääsääntöisesti toteutan käyntejä asiakkaiden arkiympäristössä, kuten kotona, koulussa, päiväkodissa tai hoitolaitoksessa. Otan vastaan Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin kuuluvia kuntoutujia sekä tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan ostopalveluosoituksia kunnista/hyvinvointialueelta, vakuutusyhtiöistä ja muilta tahoilta. Tarjoan palveluja suomeksi ja englanniksi.
Olen puheterapeuttina helposti lähestyttävä ja luottamusta herättävä. Huumori sekä rento mutta ammattimainen ote kuntoutuksessa ovat minulle ominaisia piirteitä. Kuntoutuksen vaikuttavuuden kannalta koen tärkeäksi tiiviin yhteistyön perheen ja muun lähiympäristön kanssa. Vielä tärkeämpänä pidän kuntoutujan motivaatiota ja innostusta puheterapiaan, joten tavoitteeni on löytää jokaista yksilöä puhuttelevia ja innostavia näkökulmia kuntoutukseen.

Amandana vapaa-ajalla

Olen seikkailunhaluinen nautiskelija, joka saa luonnosta ja sen kauneudesta voimaa. Kesäisin minut löytää meren ääreltä veneillen, mökkeillen ja läheisten seurasta sekä luonnon rauhasta nauttien. Ruokakerhon kanssa kokoonnun useamman kerran vuodessa kokeilemaan uusia reseptejä ja jakamaan yhteisen innostuksen hyvään ruokaan.

Täydennyskoulutuksia:

  • Myofunktionaalinen terapia
  • SPEAK OUT!® -menetelmä
  • MDTP-nielemiskuntoutusmenetelmä eli The McNeill Dysphagia Therapy Program
  • VitalStim-sähköstimulaatio
  • Dysphagia management with cervical auscultation, SDKY (dysfagia)
  • Nieleminen ja hengitys, SDKY (dysfagia)
  • muita puheen ja kielen kehitykseen liittyviä lisäkoulutuksia, kuten OPT-menetelmä ja kuvakommunikaatio

Terapian toteutuskieli: suomi, englanti